De Zeeheldenbuurt (omgedoopt tot 'De Vier Gewesten') was de tweede fase van de herstructurering na Hof van Huygens. Deze wijk ligt vlakbij het centrum van Tilburg, dateert uit de jaren ’20 van de vorige eeuw en heeft veel gevarieerde bebouwing. Huur en koop worden gecombineerd.

Een grondige opknapbeurt van de wijk resulteerde in de sloop van verouderde woningen en inpassing van nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen in de bestaande wijk: 4 woonblokken (2 koop, 2 huur) met in totaal 181 woningen waarvan 91 sociale huur en 90 commercieel, 93 huur en 88 koop, 89 appartementen en 92 woningen. Tevens is de openbare ruimte verbeterd met o.a. meer speelruimte. Ieder woonblok bestaat uit een afgesloten blok appartementen of woningen met een binnenterrein.